Tag: plugins đa ngôn ngữ

Chia sẻ WPML – Plugin wordpress làm website đa ngôn ngữ tốt nhất hiện nay

Hiện nay nhu cầu làm web đa ngôn ngữ khá phổ biến, đa ngôn ngữ trong nhiều lĩnh vực như: web tin tức, web giáo dục, bán hàng, blog,... và WPML là một trong những lựa chọn TỐT NHẤT và PHỔ BIẾN NHẤT. Với WPML, Bạn có thể dịch tất cả các bài viết của bạn, các trang, bài viết tùy loại, và các menu trong bất kỳ ngôn ngữ mà bạn muốn. Nó cũng kết n..

(Khoảng 1 năm trước)

back top