Tag: Chia Sẻ Plugin IThemes Security Pro

Chia Sẻ Plugin IThemes Security Pro, bảo mật cho website của bạn

IThemes Security Pro là plugin WordPress chất lượng nhất mà các quản trị viên lựa chọn để bảo mật cho website của mình. DANH SÁCH TÍNH NĂNG ITHEMES SECURITY PRO Tăng cường bảo mật WordPress Giới hạn số lần đăng nhập thất bại được phép cho mỗi người dùng với tăng cường bảo mật wordpress . Nếu ai đó đang cố đoán mật khẩu của bạn, họ sẽ..

(Khoảng 1 năm trước)

back top