Tag: Tối ưu website

Tối ưu hóa website của bạn - Mới nhất 2019

Đa phần chúng ta có 1 website Wordpress tối ưu về SEO nhưng tốc độ tải trang chậm, không thân thiện người dùng, không đạt chuẩn về các công cụ đánh giá của google. Việc này dẫn đến dù chạy quảng cáo rất nhiều nhưng khách hàng vừa vào web đã thoát ra, hoặc không được google đánh giá cao và đẩy lên top google. Tại sao phải tối ưu tố..

(Khoảng 3 năm trước)

back top