Tag: Woocommerce Quick buy

Chia sẻ plugin mua hàng nhanh cho woocommerce

Plugin mua hàng nhanh cho woocommerce – Woocommerce Quick buy Plugin đặt hàng nhanh, mua hàng nhanh cho woocommerce giúp cho khách hàng có thể mua hàng 1 cách nhanh chóng ngay trên trang chi tiết sản phẩm. Với các thao tác nhanh gọn và dễ hiểu nhất là khách đã có thể đặt hàng được rồi.   Tính năng của plugin mua hàng nhanh :..

(Khoảng 1 năm trước)

back top