Trọn Bộ 19+ JetPlugins For Elementor CrocoBlock – All In One Toolkit Elementor

Wordpress Plugins

JetPlugins for Elementor là tiện ích add-ons bán chạy nhất để mở rộng chức năng của Elementor

CrocoBlock cung cấp cho người tạo trang web một bộ công cụ hiện đại giúp tiết kiệm thời gian và cho phép bạn xây dựng trang web nhanh hơn, thông minh hơn và dễ dàng hơn.

Trong bộ sản phẩm CrocoBlock này bao gồm: 19 Jet Plugins, 47 Templates, 150 Widgets, 64 Popups

JetPlugins làm việc nhanh hơn và dễ dàng hơn với các loại bài đăng tùy chỉnh, phân loại, quan hệ, trang tùy chọn, biểu mẫu và tạo mẫu trang động với hàng ngàn tiện ích, không có bất kỳ kỹ năng coding nào.

Bạn có mọi thứ cần thiết để tạo ra một cửa hàng trực tuyến đặc biệt: trang sản phẩm và cửa hàng tuyệt đẹp, bố cục năng động ấn tượng và nhiều hơn nữa.

Demo: https://crocoblock.com/plugins/

Tổng hợp các phiên bản Jet Plugins for Elementor | Crocoblock

 

 • JetThemeCore for Elementor WordPress Plugin v1.2.1 (update 28-10)
 • JetElements Dynamic Data Addon – Use Dynamic Data in JetElements Widgets v1.3.1 (update 12-08)
 • JetEngine – Adding & Editing Dynamic Content with Elementor v2.7.1 (update 23-02)
 • JetBlog – Blogging Package for Elementor Page Builder v2.2.12 (update 13-11)
 • JetMenu – Mega Menu for Elementor Page Builder v2.0.8 (update 19-11)
 • Jet Data Importer for Elementor WordPress Plugin v1.2.2 (update 19-09)
 • JetAppointments – Appointment Plugin for Elementor v1.3.2 (update 24-02)
 • JetElements – Widgets Addon for Elementor Page Builder v2.5.4 (update 06-02)
 • JetBooking – Booking functionality for Elementor v2.2.1 (update 11-02)
 • JetSmartFilters for Elementor WordPress Plugin v2.1.1 (update 03-02)
 • JetBlocks – Must-Have Widgets For Creating Headers & Footers Elementor v1.2.7 (update 13-12)
 • JetCompareWishlist For Elementor WordPress Plugin v1.2.4 (update 21-02)
 • JetTabs – Tabs and Accordions for Elementor Page Builder v2.1.10 (update 17-11)
 • JetTricks – Visual Effects Addon for Elementor v1.3.4 (update 02-12)
 • JetSearch – Elementor Experience the true power of search functionality v2.1.9 (update 14-11)
 • JetProductGallery – Elementor Represent Product Images in Form of Convenient Gallery v1.2.0 (update 11-02)
 • JetWooBuilder – WooCommerce Page Builder Addon for Elementor v1.7.6 (update 11-02)
 • JetPopup – Popup Addon for Elementor v1.5.1 (update 12-12)
 • JetReviews – Reviews Widget for Elementor Page Builder v2.1.0 (update 12-02)
 • JetStyleManager – Style manager for Crocoblock plugins v1.1.4 (update 30-01)
 • Xem thêm: Tổng hợp các Addons Elementor cập nhật hàng ngày

back top