PTC là gì?

PPC - Paid To Click: Bạn click vào các link quảng cáo trên 1 website PPC, website đó sẽ trả tiền cho click của bạn. Tại sao người ta lại trả tiền cho bạn khi bạn click vào các link quảng cáo,đơn giản là link quảng cáo là một cách tăng các thông số Unique Visitors, Visitor, Page Views có lợi rất nhiều cho việc seo website. Đôi khi chỉ đơn thuần là họ muốn bạn vào xem sản phẩm dịch vụ của họ.

PPC - Paid To Click:  Bạn click vào các link quảng cáo trên 1 website PPC, website đó sẽ trả tiền cho click của bạn. Tại sao người ta lại trả tiền cho bạn khi bạn click vào các link quảng cáo,đơn giản là link quảng cáo là một cách tăng các thông số Unique Visitors, Visitor , Page Views có lợi rất nhiều cho việc seo website. Đôi khi chỉ đơn thuần là họ muốn bạn vào xem sản phẩm dịch vụ của họ.

back top